Nhà vườn Bán, Pásztó

#702600071

Nhà vườn Bán

29.5 triệu Ft

Pásztó
Diện tích mặt bằng:
80 m2
Số phòng:
3
Tình trạng:
Trung bình
Phương thức xây dựng:
Khối
Với giao thông tốt
Khẩn cấp

Đặt lịch hẹn xem trực tiếp!
Hãy điền thông tin và khung thời gian rành của bạn

Thời gian phù hợp

Trong tuần buổi sáng
Trong tuần buổi chiều
Trong tuần buổi tối
Cuối tuần buổi sáng
Cuối tuần buổi chiều
Cuối tuần buổi tối
Gửi
682 m2
Tốt
Khí đốt lò hơi
Đã dẫn (230 Volts)
Ga dẫn từ ống
Đã kết nối với mạng tiện ích