Nhà vườn Bán, Istenmezeje

#702600257

Nhà vườn Bán

9.49 triệu Ft

Istenmezeje
Diện tích mặt bằng:
100 m2
Số phòng:
4
Tình trạng:
Cần cải tạo
Phương thức xây dựng:
Nhiều hướng
Nó có thể được di chuyển ngay lập tức
Với giao thông tốt
Khẩn cấp

Đặt lịch hẹn xem trực tiếp!
Hãy điền thông tin và khung thời gian rành của bạn

Thời gian phù hợp

Trong tuần buổi sáng
Trong tuần buổi chiều
Trong tuần buổi tối
Cuối tuần buổi sáng
Cuối tuần buổi chiều
Cuối tuần buổi tối
Gửi
1 000 m2
Trung bình
Lò sưởi
Toàn cảnh một phần
Vườn độc lập
2
Tiện nghi
Đã dẫn (230 Volts)
Ga dẫn trong đất
Đã kết nối với mạng tiện ích
Mặt bằng Diện tích đất (m2)
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng
Phòng bếp
Phòng tắm + vệ sinh
Kho dự trữ
Phòng từ cửa vào